Allergologi grunnkurs del I (34117)

Dato: 8-12. mar 2021
Sted: Haukeland hotell
Adresse: Jonas Lies vei 59
5021, BERGEN

NORGE
Påmeldingsfrist 08.01.2021
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 35
Maks antall deltakere 21
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 7 400,-
Ikke lege: 14 800,-

Målgruppe

Ferdige spesialister/Leger i spesialisering med interesse for allergi og allergirelatert sykdom. Kurset søkes godkjent for utdannelse i spesialitetene allmenmedisin, pediatri, generell indremedisin, gastroenterologi, lungesykdommer, ØNH, dermatologi og arbeidsmedisin.

Formål med kurset

Kurset er det første av to grunnkurs i allergologi som er obligatorisk for godkjennelse i allergologi som kompetanseområde (Dnlf), i henhold til de krav som er definert i sjekklisten for kompetanseområdet, Kfr legeforeningens nettsider. Dette omfatter laboratorieanalyser og tolkning av disse, diagnostiske prosedyrer, allergologiske problemstillinger innenfor de ulike spesialiteter, samt allergiske tilstander omfattende flere organer som for eksempel anafylaksi og medikamentallergier. Grunnkurs II vil gi mer dybdekunnskap innenfor de samme områder, og avholdes i andre halvår.
Det avholdes kursprøve.

Andre opplysninger

Det blir fakturert for lunsj og pauservering i tillegg til kursavgiften.

Kr.300,- pr person pr dag, til sammen kr.1.500,-

Kurskomite

Martin Sørensen
Torgeir Storaas (Kursleder)
Eva Stylianou
Anders Sebastian Tøndell

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Allergologi
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 35 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 35 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Allergologi
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 35 t

Kompetanseområde

Allergologi: Valgfrie kurs: 35 t

Program for Allergologi grunnkurs del I (34117)

Mandag 8. mars

TEMA: Basalkunnskap

Program med forbehold om endringer.

09.45 Kaffe/te/snacks
10.00 Velkommen. Informasjon om kompetanseområdet Allergologi DNLF
10.15 Definisjoner/nomenklatur
11.00 Pause
11.15 Immunsystemet: Generelt, og om allergi spesielt
12.30 Lunsj
13.30 Allergidiagnostikk: Lab.metoder
14.15 Allergidiagnostikk: Prikktest. Intrakutantest.
14.45 Pause
15.00 Forts. Prikktest. Intrakutantest.

Praktisk demonstrasjon og øvelse

15.45 Anafylaksi
16.30 Slutt dag 1

Tirsdag 9. mars

TEMA: Nedre luftveier og allergen immunterapi

09.00 Diagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier voksne
09.45 Pause
10.00 Astma: Behandling voksne
10.45 Pause
11.00 Allergen Immunterapi: Mekanismer/bakgrunn
11.30 Allergen Immunterapi: Indikasjoner og kontraindikasjoner
12.15 Lunsj
13.15 Allergen Immunterapi: Praktisk gjennomføring-Sikkerhetsrutiner
13.45 Luftveier: Diagnostikk barn
14.15 Pause
14.30 Behandling av astma hos barn
15.15 Kasuistikker
16.00 Slutt

Onsdag 10. mars

TEMA: Matallergi

09.00 Matoverfølsomhet barn: Klinisk bilde
09.45 Pause
10.00 Matoverfølsomhet barn: Diagnostikk inkl. komponentanalyse
10.45 Pause
11.00 Matvareoverfølsomhet voksne
12.00 Lunsj
13.00 Provokasjonstesting voksne: Åpne og DBPCFC
13.30 Provokasjonstesting: Barn
14.30 Ernæringsmessige konsekvenser av å stå på eliminasjonsdiett
15.15 Kasuistikker
16.00 Slutt

Torsdag 11. mars

TEMA: Hud- /øvre luftveier og legemiddelallergi

09.00 Atopisk eksem hos barn og voksne
10.00 Pause
10.15 Allergiske hudsykdommer: Spesiell diagnostikk (inkl. epikutantesting)
10.45 Pause
11.00 Kontaktallergi
11.30 Legemidler: Inndeling av reaksjonstyper
12.00 Lunsj
13.00 Urticaria/Angioødem
13.45 Pause
14.00 Legemiddelreaksjoner: hud
14.30 Legemidler: Provokasjonstesting
15.15 Kasuistikker
16.00 Slutt

Fredag 12. mars

TEMA: Hud og Øvre luftveier
09.00 Diagnostikk og behandling allergisk sykdom i øvre luftveier

Allergisk rhinitt

09.30 Diagnostikk og behandling i øvre luftveier:

Sinusitt/Otitt/Laryngitt

10.00 Pause
10.15 Allergiske øyesykdommer
11.00 Kasuistikker
11.30 Evaluering
12.00 Lunsj
13.00 Kursprøve
13.45 Oppsummering/avslutning
14.00 Slutt