Program for Allergologi grunnkurs del I (34117)

Mandag 8. mars

TEMA: Basalkunnskap

Program med forbehold om endringer.

09.45 Kaffe/te/snacks
10.00 Velkommen. Informasjon om kompetanseområdet Allergologi DNLF
10.15 Definisjoner/nomenklatur
11.00 Pause
11.15 Immunsystemet: Generelt, og om allergi spesielt
12.30 Lunsj
13.30 Allergidiagnostikk: Lab.metoder
14.15 Allergidiagnostikk: Prikktest. Intrakutantest.
14.45 Pause
15.00 Forts. Prikktest. Intrakutantest.

Praktisk demonstrasjon og øvelse

15.45 Anafylaksi
16.30 Slutt dag 1

Tirsdag 9. mars

TEMA: Nedre luftveier og allergen immunterapi

09.00 Diagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier voksne
09.45 Pause
10.00 Astma: Behandling voksne
10.45 Pause
11.00 Allergen Immunterapi: Mekanismer/bakgrunn
11.30 Allergen Immunterapi: Indikasjoner og kontraindikasjoner
12.15 Lunsj
13.15 Allergen Immunterapi: Praktisk gjennomføring-Sikkerhetsrutiner
13.45 Luftveier: Diagnostikk barn
14.15 Pause
14.30 Behandling av astma hos barn
15.15 Kasuistikker
16.00 Slutt

Onsdag 10. mars

TEMA: Matallergi

09.00 Matoverfølsomhet barn: Klinisk bilde
09.45 Pause
10.00 Matoverfølsomhet barn: Diagnostikk inkl. komponentanalyse
10.45 Pause
11.00 Matvareoverfølsomhet voksne
12.00 Lunsj
13.00 Provokasjonstesting voksne: Åpne og DBPCFC
13.30 Provokasjonstesting: Barn
14.30 Ernæringsmessige konsekvenser av å stå på eliminasjonsdiett
15.15 Kasuistikker
16.00 Slutt

Torsdag 11. mars

TEMA: Hud- /øvre luftveier og legemiddelallergi

09.00 Atopisk eksem hos barn og voksne
10.00 Pause
10.15 Allergiske hudsykdommer: Spesiell diagnostikk (inkl. epikutantesting)
10.45 Pause
11.00 Kontaktallergi
11.30 Legemidler: Inndeling av reaksjonstyper
12.00 Lunsj
13.00 Urticaria/Angioødem
13.45 Pause
14.00 Legemiddelreaksjoner: hud
14.30 Legemidler: Provokasjonstesting
15.15 Kasuistikker
16.00 Slutt

Fredag 12. mars

TEMA: Hud og Øvre luftveier
09.00 Diagnostikk og behandling allergisk sykdom i øvre luftveier

Allergisk rhinitt

09.30 Diagnostikk og behandling i øvre luftveier:

Sinusitt/Otitt/Laryngitt

10.00 Pause
10.15 Allergiske øyesykdommer
11.00 Kasuistikker
11.30 Evaluering
12.00 Lunsj
13.00 Kursprøve
13.45 Oppsummering/avslutning
14.00 Slutt