Alle kurs
ID. 34122

Vaksinekurs for leger

12-13. nov 2020

Folkehelseinstitutt

Skriv ut

Informasjon

Leger som vaksinerer eller rådgir om vaksiner og vaksinasjon: allmennleger, barneleger, smittevern- og kommuneleger, helsestasjonsleger, infeksjonsmedisinere og andre sykehusleger. 

Ved plass kan det åpnes for andre yrkesgrupper: helsesykepleiere, farmasøyter og andre.