Program for Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon (34124)

Torsdag 11. februar

08.00 Registrering

Registrering fra kl.08.00 på Zoom. Påmeldte vil få tilsendt lenke til digitalt arrangement før kursstart.

08.30 KREFT I NORGE - Status i dag. Forventet utvikling
Giske Ursin
09.15 Pause
09.20 HVORDAN VIRKER KREFTSCREENING?
Michael Bretthauer
10.20 Pause
10.35 SYMPTOMLINDRING

Generelt om symptomlindring, kvalme, obstipasjon, dypsnoe


Nina Aass
11.35 Lunsj
12.20 PALLIATIV STRÅLEBEHANDLING
Esten Søndrol Nakken
13.05 Pause
13.10 SMERTEBEHANDLING AV KREFTPASIENTER
Anne Hilde Roaldset
14.40 Pause
14.55 AKUTT ONKOLOGI
Nina Aass
15.50 Pause
16.00 SAMHANDLING
Heidi Lidal Fidjeland
16.45 Slutt for idag.

Fredag 12. februar

08.30 ØKONOMISKE UTFORDRINGER FOR KREFTPASIENTEN

Caroline Steen Abrahamsen

09.20 Pause
09.30 PSYKISKE ASPEKTER – DELIRIUM OG DEPRESJON
Tone Margrethe Olsbu Skaali
10.30 Pause
10.45 DEN HELBREDEDE PASIENTEN - om kreftoverlevere
Cecilie Essholt Kiserud
12.00 Lunsj
13.00 DEN KRONISKE KREFTPASIENT
Hege Oma Ohnstad
14.00 Pause
14.15 FOREBYGGING
Sigbjørn Smeland
15.00 Avslutning
15.15 Slutt