Alle kurs
ID. 34129

Grunnkurs B del 2: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

12-14. jan 2021

Digitalt kurs

Skriv ut

Informasjon

Mer informasjon sendes ut i god tid. Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. 

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no. Send kursbevis til tove@nordland-legeforening før kursstart. Husk også å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut i desember.

https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/6/32085/#tab1