Alle kurs
ID. 34154

Modum Bad konferansen 2020: På livet løs - selvmordet sett fra utsatte, pårørende og hjelpers perspektiv

Informasjon

Leger, psykologer, ansatte innen helse, omsog og sosial.