Alle kurs
ID. 34163

PRISM 5 - Webinar

Informasjon

Leger og psykologer (unntaksvis når NKROP arrangerer): Hvis en enhet har en større implementeringsplan, så kan annet helsepersonell på enheten med minst 4 års relevant utdanning (bachelor+videreutdanning) delta så lenge lege/psykolog fra enheten også deltar eller har blitt sertifisert tidligere.