Program for Dykkemedisin - grunnkurs (34179)

Mandag 18. januar

09.00 Kursåpning/Dykketjenesten i Forsvaret.
09.20 Administrative opplysninger.
09.35 Pause.
09.40 Omvisning.
10.25 Dykkefysikk (film).
11.20 Lunsj.
12.00 Sivil yrkes og fritidsdykking - film. Demo dykkeutstyr.
13.10 Dekompresjonstabeller.
13.55 Pause.
14.05 Dekompresjonstabeller.
14.50 Pause.
15.00 Fysiologiske forhold ved dykking.

Tirsdag 19. januar

08.15 ØNH og dykking - en praktisk tilnærming.
09.00 Pause.
09.10 ØNH og dykking - en praktisk tilnærming.
10.05 Pause.
10.05 Barotraumer - luftfylte hulrom.
10.50 Pause.
11.00 Barotraumer - Pulmonalt barotraume.
11.45 Lunsj.
12.15 Hypotermi.
13.00 Pause.
13.10 Omvisning NUI. Hva er dypdykking.
14.10 Pause.
14.20 Helsekrav for yrkesdykkere: Antropometri og test av fysisk yteevne.
15.30 Elevøvelser: Klinisk undersøkelse før trykkammer, Antropometri. Indirekte og direkte måling av
19.00 Enkel servering.

Onsdag 20. januar

08.15 Dybderus og CO2 forgiftning.
09.00 Pause.
09.10 Oksygenforgiftning, akutt og kronisk.
09.55 Pause.
10.05 Helseundersøkelse av yrkesdykkere.
11.30 Lunsj.
12.15 Brief før 60 eller 20 m dykk i kammer.
12.30 60m dykk, andre forhold.
13.30 60m dykk, andre forhold.
14.30 Pause.
14.40 Gjennomgang av erfaring 60m dykk.
15.00 Helseundersøkelse av fritidsdykkere.

Torsdag 21. januar

08.15 Trykkfallssyke - skademekanismer.
09.00 Pause.
09.10 Trykkfallssyke - diagnostikk.
09.55 Pause.
10.05 Trykkfallssyke - behandling.
10.50 Pause.
11.00 Gjennomgang/forberedelse for øvelse dykkerulykke.
11.20 Lunsj.
12.00 Senskader av dykking.
12.45 Pause.
13.00 Øvelse dykkerulykke. Diagnostiske prosedyrer.
14.00 Pause/forflyttning.
14.10 Øvelse dykkerulykke. Diagnostiske prosedyrer.
15.10 Pause. Avslutning. Opprydding.
15.20 Felles debrief.

Fredag 22. januar

08.15 HBO-behandling.
09.00 Pause.
09.10 Kasuistikker.
09.40 Pause.
09.50 Kasuistikker.
10.35 Pause.
10.45 Kasuistikker.
11.40 Lunsj.
12.00 Kursprøve.
13.00 Evaluering/kursavslutning.