Alle kurs
ID. 34188

Markering av Norsk nevrologisk forenings 100-årsjubileum + Årsmøte

29. okt 2020

Zoom

Skriv ut
Den 29. oktober markeres 100-årsjubileet i Norsk nevrologisk forening med jubileumsmøte og årets korona-versjon av Nevrodagene. Det blir foredrag om covid-19 og hjernen ved Michael Zandi fra Queens Square i London. Deretter blir det foredrag om klinisk erfaring, forskning og organisering under koronapandemien ved norske nevrologiske avdelinger presentert av Hanne Harbo, OUS.
 
Det blir egen sesjon med jubileumsfeiring og lansering av jubileumsboken ved en av
redaktørene Espen Dietrichs. Vi får også utdelinger av forskningspriser inkludert
Monrad-Krohn-prisen og Forsberg Aulies legat. Siste delen av programmet er det årsmøte med valg av nytt styret og gjennomgang av mange sentrale saker i foreningen.
 
Du vil etter påmeldingsfristen har gått ut motta en lenke til møtet i zoom med litt kort
veiledning.
 
Vi ønsker alle NNF-medlemmer og andre interesserte velkommen!

Informasjon