Alle kurs
ID. 34283

Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere. Utdanningskurs F i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Dersom pandemisituasjonen ikke tillater gjennomføring av ordinære møter/samlinger, vil et alternativ opplegg med digitalt kurs bli gjennomført.

Informasjon