Alle kurs
ID. 34288

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling

Informasjon

Leger i primærhelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, psykiatri og tilsynsleger ved sykehjem, lungemedisin, ØNH, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri.