Alle kurs
ID. 34569

Koloskopi instruktør kurs (tidl. Train the colonoscopy trainer)

20-23. sep 2022

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Annonsering av kursene for 2022 vil bli lagt ut etterhvert på www.endoskopiskolen.no.

Informasjon