Alle kurs
ID. 34627

Klinisk emnekurs i Infeksjonsmedisin

19. apr - 3. mai 2022

Diakonhjemmet Sykehus AS

Skriv ut

KURSET GÅR OVER TRE TIRSDAGSKVELDER FRA KL. 17.00-21.15 OG ER, PGA REISEVEI, KANSKJE MEST AKTUELT FOR ALLMENNLEGER I OSLO OG AKERSHUS.

Informasjon