Alle kurs
ID. 34632

FAGfrokost: Oppvekstvilkår og helse - Hva vet vi om sammenhengene?

25. jan 2022

Zoom

Skriv ut

Arrangementet blir heldigitalisert på plattformen Zoom

Denne FAGfrokosten er en oppfølging av resolusjonen om sosial ulikhet i helse som ble vedtatt av Legeforeningens faglandsråd i 2021. Til FAGfrokosten har vi invitert leger og forskere som jobber med spørsmål knyttet til sammenhengen mellom belastninger i oppveksten og senere uhelse i voksen alder. 

Informasjon