Alle kurs
ID. 34698

Alders- og sykehjemsmedisin, somatikk II

Informasjon

Primær målgruppe er leger som skal opparbeide "Kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin". Videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, nevrologi og fysikalsk medisin og rehabilitering.