Alle kurs
ID. 34724

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

1. jan - 31. des 2022

Skriv ut

Kursene blir gjennomført på RS Sjøredningsskolen i Horten. 

Kursdatoer: 10.01/24.01/07.02/21.02/

07.03/04.04/02.05/18.05/02.06/13.06/27.06/

29.08/12.09/26.09/10.10/24.10/

07.11/21.11/05.12/19.12. 

Informasjon