Alle kurs
ID. 34316

Immunhistokjemi for patologer. I forbindelse med Årsmøte i Den norske patologforening.

17. mar 2021

Zoom

Skriv ut

1 dagskurs med 8 forelesninger i forbindelse med årsmøtet.

Videokonferanse med fri personlig deltakelse.

Lenke til årsmøtet:  

https://www.legeforeningen.no/kurs/2021/2/34314/#tab2

Kursavgift kr. 800 dekker gjesteforelesere og forelesere, samt webdesign.

Informasjon