Alle kurs
ID. 34323

Basal demensutredning for fastleger

15. apr 2021

Skriv ut

Informasjon

Fastleger, sykehjemsleger, samt andre leger og psykologer som skal gjennomføre demensutredning i sitt arbeide.