Alle kurs
ID. 34339

NETTKURS - Gjør kloke valg

23. apr 2021

Nettundervisning

Skriv ut

Informasjon

 

Allmennmedisinske kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

15: Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.

18: Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.

34: Selvstendig kunne gjennomføre trinnvis utredning med tilpasset bruk av ressurser.

37: Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling.

38: Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende.

65: Selvstendig kunne ta rollen som den medisinske eksperten i primærhelsetjenesten.