Alle kurs
ID. 34382

Strafferett/straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

22-24. nov 2021

Scandic Nidelven

Skriv ut

Del 2 arrangeres 19.-21. januar 2022.

Informasjon