Alle kurs
ID. 34387

NETTKURS - Klinisk emnekurs i nevrologi

Informasjon

ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon

ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning

ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging

ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse

ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten

ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste

ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan

ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre