Alle kurs
ID. 34393

Årsmøte i Akershus legeforening 2021

26. aug 2021

Ekebergrestauranten

Skriv ut

Hvis du ikke er medlem av Akershus legeforening, vennligst gi beskjed om årsak til påmelding i kommentarfeltet.

Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet på kort varsel kan bli gjort om til et digitalt møte hvis smittevernhensyn tilsier det.

Informasjon