Alle kurs
ID. 34424

Oppdatering av kunnskaper om seksuelt overførbare infeksjoner (soi)

Informasjon

Helsesykepleiere, leger, jordmødre og sykepleiere ved ungdomshelsetjenesten og andre helsetjenester i kommunen der det tas prøver til undersøkelse for klamydia, hiv, syfilis, hepatitt B og andre seksuelt overførbare infeksjoner.