Alle kurs
ID. 34449

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET Polyppkurs)

18-19. okt 2021

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.