Alle kurs
ID. 34454

Emnekurs i lungemedisin for allmennleger

19-21. aug 2021

Scandic Nidelven

Skriv ut

Informasjon

NFA's referansegruppe for astma og kols og Lunger i praksis har gleden av å invitere leger og medarbeidere til Emnekurs i lungemedisin. Vår målsetting er på en interaktiv måte å bidra til økt kunnskap for leger og medarbeidere innen lungemedisin innen faget allmennmedisin.

Innhold på kurset:

  • Spirometri workshop med kasuistikker
  • Diagnose og behandling av astma og kols
  • Oppfølging av lungesykdommer
  • Røykeavvenning
  • Lungemedisin for hjelperpersonell (eget kurs)