Alle kurs
ID. 34471

Grunnkurs i palliasjon

Informasjon

  • Økt kunnskap om grunnleggende pallasjon og symptomlindring
  • Innblikk i kommunikasjon som verktøy
  • Økt forståelse for tverrfaglig tilnærming og samhandling
  • Mulighet til å reflektere over egne holdninger og utfordringer knyttet til arbeid med alvorlig syke og døende
  • Muligheter til å utveksle erfaringer og få inspirasjon til egen arbeidshverdag