Alle kurs
ID. 34475

Klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep

Informasjon

Leger, sykepleiere og ansatte ved overgrepsmottak og gynekologisk avdeling.