Alle kurs
ID. 34477

Invitasjon - Legeforeningens utsatte vårkurs for Ylfs tillitsvalgte. Ftv-samling, Ylfs yngstelegesamling og Kurs "Ny i Ylf"

Informasjon

  • Legeforeningens utsatte vårkurs for Ylfs tillitsvalgte: Ylf tillitsvalgte i alle sektorer
  • Ylfs Ftv-samling: Ylfs Foretakstillitsvalgte/Foretakstillitsvalgte-vara, og hovedtillitsvalgte for institusjoner som ikke er organisert som foretak 
  • Ylfs yngstelegesamling: Ylfs tillitsvalgte for LIS1
  • Ylfs kurs "Ny i Ylf": For deg som er ny tillitsvalgt i Ylf