Alle kurs
ID. 34483

Riktig legemiddelbruk - Infeksjonssykdommer i allmennpraksis. RELIS fagseminar

1-2. nov 2021

Britannia Hotel

Skriv ut

Informasjon

Leger som arbeider innenfor allmennmedisin og klinisk farmakologi, farmasøyter.