Alle kurs
ID. 34511

Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon

17-18. mar 2022

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

 • Spesifikke læringsmål som dekkes i varierende grad:
  -  Diagnostikk (ALM 059)
   - Symptomvurdering (ALM 057)
   - Evidensbasert kunnskap, symptomer i en uselektert praksis (ALM 056)
   - Seleksjonskompetanse og mønstergjenkjenning (ALM 064)
   - Skille kritiske symptomer fra uvesentlige (ALM 067)
   - Pasientforløp (ALM 084)
   - Selekterte pasientpopulasjoner (ALM 085)
   - Kunnskapskilder, retningslinjer, beslutningsverktøy (ALM 041)
   - Samarbeide med spesialisthelsetjenesten (ALM 071)
   - Forebygging (ALM 009)