Alle kurs
ID. 34516

Akuttmedisin for legevaktsleger

18-19. okt 2021

Britannia Hotel

Skriv ut

Nettkurset: Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

Påmelding til nettkurs: Oppvakt - Opplæring på legevakt: Logg inn på portalen (uni.no)

 

Informasjon