Alle kurs
ID. 34543

Barn med påførte hodeskader (abusive head trauma) - medisinske og juridiske aspekter

Informasjon

Pediatere, patologer, allmennleger, rettsmedisinere, forskere. I tillegg jurister, politi og annet helsepersonell.