Alle kurs
ID. 34544

Kontaktmøte 2022 for godkjente psykoterapiveiledere

Kontaktmøtet er et felles møtepunkt for veiledere i psykoterapi. Hensikten er å drøfte erfaringer og finne felles retningslinjer for å sikre kvaliteten i veiledningen. Møtet er også ment som et knutepunkt mellom veiledere i ulike psykoterapiretninger.

Informasjon