Alle kurs
ID. 34554

Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold med fordypning i helsehjelp ved kjønnsinkongruens

2. mar - 13. mai 2022

Universitetet i Agder

Skriv ut

Informasjon

Leger og annet helsepersonell i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens.