Alle kurs
ID. 34744

Etikk, kommunikasjon og veiledning for leger som arbeider i palliativ medisin

25-27. mar 2022

Røros Hotell

Skriv ut

Informasjon

Leger som arbeider med palliative pasienter.