ID. 34749

Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvanglidelse (OCD) og schizofreni

Dette kurset gir en oversikt over tre tilstandsbilder: ticslidelser, tvangslidelser og schizofreni. Dette er tilstander med antatte nevrobiologiske årsaksforhold og som inngår i en bred definisjon av nevroutviklingsforstyrrelser. Det vil være fokus på å kunne identifisere, kartlegge og skille tilstandsbildene fra andre lidelser, samt få oversikt over evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.

Informasjon