ID. 35194

Veiledermøte i gynekologi

For første gang arrangeres Veiledermøte i gynekologi, der alle medlemmer av NGF har anledning til å være med og påvirke de endelige veilederkapitlene. Meld deg på og bli med på et spennende faglig og sosialt møte !

Arrangør: Norsk gynekologisk forening v/ Redaksjonen i Veileder i gynekologi inviterer til Pilot-Veiledermøte (Guidelinemøte) i gynekologi.

Informasjon