Alle kurs
ID. 35214

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

6-9. feb 2023

Britannia Hotel

Skriv ut

Informasjon

 

  • Fra forskning til praksis.
  • Fra ide til prosjekt.
  • Refleksjon over egen praksis. Kvalitetsarbeid.
  • Forskning i allmennmedisin.
  • Problemstillinger ved multifarmasi.