Alle kurs
ID. 35235

Tverrfaglige perspektiver på kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens

Informasjon

Leger og andre helsearbeidere som ønsker oppdatering vedrørende kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens.