Alle kurs
ID. 35241

Leangkollenseminaret 2023 - Gammel vin på ny flaske?

Informasjon

Leger i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin, psykiatri. Psykologer i tilsvarende fagområder.