Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Anbefalt kurs iht. Ny spesialistutdanning (gjeldende fra 24.01.2023).

 

Informasjon