Alle kurs
ID. 35278

Emnekurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin

Kurset inneholder mye erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening og holdes derfor fysisk.

Informasjon