Alle kurs
ID. 35294

Emnekurs i lungemedisin for allmennleger

9-11. mar 2023

Britannia Hotel

Skriv ut

Informasjon

NFA's referansegruppe for astma og kols og Lunger i praksis har gleden av å invitere leger og medarbeidere til Emnekurs i lungemedisin. Vår målsetting er på en interaktiv måte å bidra til økt kunnskap for leger og medarbeidere innen lungemedisin innen faget allmennmedisin.

Innhold på kurset:

  • Spirometri workshop med kasuistikker
  • Diagnose og behandling av astma og kols
  • Oppfølging av lungesykdommer
  • Røykeavvenning
  • Lungemedisin for hjelperpersonell (eget kurs)