Alle kurs
ID. 34791

Kommunikasjon og mestring av langvarig smerte

Informasjon

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjent helsepersonell som jobber med smertepasienter.