Alle kurs
ID. 34875

Valenseminaret 2022 - Helsetjenesten i nytt lys

Informasjon

Leger, psykologer, sykepleiere, helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, forskere, ledere, administratorer, politikere, arkitekter, ansvarlige for planlegging og bygging av helseinstitusjoner.