ID. 34876

Sensorimotorisk videreutdanning, nivå 1: Klinisk arbeide med dysregulert affekt, forsvarsresponser og traumeminner

30. nov 2022 - 5. mai 2023

Skriv ut

Informasjon