Alle kurs
ID. 34876

Sensorimotorisk videreutdanning, nivå 1: Klinisk arbeide med dysregulert affekt, forsvarsresponser og traumeminner

30. nov 2022 - 5. mai 2023

Sørlandet sykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Nivå 1:

  • Introduksjon til Sensorimotorisk Psykoterapi Grunnleggende teoretiske prinsipper, kroppens betydning i arbeide med traumer. «Lese» og beskrive kroppslige responser.
  • Sensorimotoriske ferdigheter Lære å «speile» og bekrefte sensorimotorisk er faring, og utforske kroppens responser. Øve opp oppmerksomt nærvær i spørsmål, instruksjoner og inter vensjoner. Retningslinjer for fase-orienter t terapiarbeid.
  • Somatiske ressurser Kroppens rolle i arbeid med stabilisering og symptomreduksjon. Identifisere overlevelses- og kreative ressurser, manglende somatiske ressurser og utvikle nye.
  • Orienterings- og forsvarsresponser Arbeid med brutte, fastlåste orienterings- og forsvarsresponser. Gjenopprette sunne grenser.
  • Prosessering av minner Somatisk arbeid med dysregulert «arousal» og frykt for traumeminner. Intervensjoner for å bearbeide og integrere minner.
  • Integrering/tilheling Primær- og sekundær følelser. Kognitive effekter av traumer. Arbeid i ytterkant av toleransevinduet. Temaer knyttet til selvutvikling, tilpasning til vanlig liv, og relasjoner.