Alle kurs
ID. 34878

Fra kropp til sjel og tilbake - Fagdag om psykisk helse ved somatiske lidelser og om somatiske plager ved psykiske og psykosomatiske lidelser

19. okt 2022

Skriv ut

Informasjon

Allmennleger, psykiatere, nevrologer, indremedisinere, psykologer, evt. andre med interesse for feltet.