Alle kurs
ID. 34893

Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse

17-18. okt 2022

Regionalt ressurssenter-vold -traume Sør (RVTS)

Skriv ut

Informasjon

Leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten.