Alle kurs
ID. 34914

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering. Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

3-4. nov 2022

Legenes hus, Oslo

Skriv ut

Informasjon og påmelding vil bli lagt ut på www.legeforeningen.no/norsam

Informasjon