Alle kurs
ID. 34940

Helserettskonferansen 2022

25-26. sep 2022

Scandic Lillehammer

Skriv ut

Informasjon

Helsepersonell, primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.